Koe & Koe

Koe & Koe is een modern melkveebedrijf inclusief de opfok van jongvee. Je bent nu in De Moost. Dit is van oudsher een turfwinningsgebied op de grens van Noord-Brabant en Limburg in De Peel. Het fietspaadje komt uit bij Mijl op Zeven. De ouders van Henk, een van onze boeren, zijn hier rond 1960 komen wonen en hebben een boerenbedrijf gestart met voornamelijk melkvee. In 1992 is Henk in het bedrijf van zijn ouders gestapt.

Het bedrijf is in 2006 samengegaan met het melkveebedrijf van de familie Wijnen en sindsdien boeren we samen onder de naam Koe & Koe. We doen aan agrarisch natuurbeheer via kruidenrijk grasland, weidevogelland met uitgesteld maaibeleid, een potstal voor onze droogstaande koeien en bijenkasten op ons erf.

Met vriendelijke groet,

Familie Wijnen en familie Aarts

Ospelerweg 16
5725 TS Asten-Heusden
www.koeenkoe.nl

Natuurbeheer:

  • Weidevogelland met uitgesteld maaibeleid
  • Extensief grasland
  • Kruidenrijk grasland
  • Potstal
  • Bijenkasten