Groepsaccomodatie
De Braampeel

Wij zijn een voorbeeld van transformatie, duurzaamheid en waardering van het plattelandsleven. Het getuigt van visie, vastberadenheid en kracht om een voormalige varkenshouderij om te vormen tot een betoverende plek. Hier kunnen mensen samenkomen en genieten van de rust in de natuur.

Bij deze locatie hebben we een stuk grond omgevormd tot agrarisch natuurbeheer. Verder is er een waterpoel met moerasgedeelte en knotwilgen. Hier kunnen amfibieën en water minnende planten groeien. Daarnaast kunnen er heerlijkheden geproefd worden van de lokale keuken in ons Proeflokaal Limburg.

Familie Joosten

Doorbrand 2,
6086 PK Neer
www.braampeel.nl

Natuurbeheer:

  • Kruidenrijk grasland
  • Hoogstamboomgaard
  • Knotwilgen en poel
  • Struweel foerageergebied met moerasgebied voor dassen