Melkveehouderij Hartman

Dit ruilverkavelingsbedrijf uit de jaren ’60 is volop bezig met natuurinclusieve landbouw om vanaf 2024 een biologisch bedrijf te kunnen zijn. Onze melkkoeien worden gemolken met behulp van melkrobots in een vrijloopstal, waar ze comfortabel kunnen liggen op een zachte bodem van strooisel. Deze strorijke mest bevordert het bodemleven en voedt de akkers en kruidenrijke graslanden. Onze koeien eten dit gras en produceren dan hele lekkere en gezonde melk.

Ook zien we veel reeën, hazen, vogels en insecten die graag in onze kruidenrijke graslanden komen. Op het dak van de jongveestal liggen zonnepanelen en bovenin onze koeienstal is een vergaderruimte, met zicht op de mooie agronatuur!

Melkveehouderij Hartman

Boerderijweg 10,
6089 NW Heibloem
www.mvhartman.nl

Natuurbeheer:

  • Struweelhaag en bomenrijen
  • Grasklaver grasland
  • Kruidenrijk grasland
  • Deelnemer BIMAG-project 
  • Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen