Melkveehouderij Familie van Melick

Op ons vierde generatie melkveebedrijf worden 185 koeien gemolken met 90 stuks jongvee en 25 Angus runderen. Als onderzoeksbedrijf van het Netwerk Praktijkbedrijven doen wij 24/7 ammoniak- en methaan metingen in de stal en nemen zo de verantwoordelijkheid voor een duurzame manier van produceren en kringlooplandbouw.

Op 90 hectare cultuurgrond wordt het voer voor ons vee geteeld en op natuurlijke graslanden grazen onze runderen. Onze koeien krijgen zoveel als mogelijk weidegang volgens het nieuw Nederlands weiden, een roulatiesysteem waarbij ze elke dag een nieuwe strook gras krijgen.

Familie van Melick

Gendijk 3
6086 NC Neer

Natuurbeheer:

  • Stikstofbindende gewassen

  • Natuur- en oeverbegrazing

  • Vlinderbloemige gewassen

  • Bloemrijke akkerranden

  • Hoogstamboomgaard

  • Kruidenrijk grasland

  • Patrijzenstroken

  • Zonnepanelen