Familie Visser

In 1983 zijn we verhuisd vanuit Utrecht naar Kelpen–Oler. De schapenfokkerij werd hier toen omgezet naar een melkveebedrijf. Nu fokken we jongvee op voor een melkveehouder en is er akkerbouw inclusief vollegrondsgroenteteelt.

Ons bedrijf is volledig grondgebonden. Dit betekent dat we al het voer voor de dieren zelf telen. Duurzaamheid, biodiversiteit en kringlooplandbouw dragen wij al jaren een warm hart toe.

Familie Visser

Heide weg 7
6037 NZ Kelpen-Oler

Natuurbeheer:

  • Hakhout, knip- en scheerheg

  • Houtwallen en boomgaard

  • Bloemrijke akkerrand

  • Veel boerenzwaluwen

  • Kruidenrijk grasland

  • Zonnepanelen

  • Bokashi

  • Poel

  • Bos