Familie Linders

Vanaf 1983 wonen wij op deze prachtige plek aan het Ommelpad. Sindsdien zijn we gegroeid naar een klein gemengd bedrijf met vleesvee en akkerbouw. Op onze boerderij woont een kerkuil, scharrelen er kippen en er lopen pony’s op onze rustieke huisweide. We telen korrelmaïs en hebben daarnaast 2 percelen in gebruik voor agrarisch natuurbeheer. 

Op het perceel dat hier voor je ligt, van 1,25 hectare groot, hebben we een bloemenblok voor patrijzen en fazanten gemaakt. Op ons 2e perceel aan het Ommelpad ligt grasland met een rustperiode tot 1 juli speciaal voor de weidevogels. Hier komt ook een van de oudste landbouwgewassen voor namelijk, de Huttentut.

Familie Linders

Ommelpad 13
6035 PC Ospel

Natuurbeheer:

  • Bloemenblok voor patrijzen en fazanten
  • Kruidenrijk grasland
  • Akkers & weides
  • Kerkuil