Perceel Familie
van Dijk

Mijn ouders zijn in 1967 door stadsuitbreiding van Weert naar de Trumpertweg verhuisd. Zij hadden een gemengd bedrijf met varkens, kippen en akkerbouw. Wij hebben het bedrijf van hen overgenomen en richten ons de laatste jaren meer op natuurbeheer. Dit doen we vanuit onze grote liefde voor de natuur.

Vandaar dat we ook blij zijn met het hier vlakbij gerealiseerde wijkpark “Het Wilding”. In dit park staat de natuur en educatie centraal.

Familie van Dijk

Trumpertweg 15
6004 PW Weert

Natuurbeheer:

  • Akkerflora en faunaranden

  • Kruidenrijk grasland met uitgesteld maaibeleid

  • Hoogstamboomgaard

  • Bos en notenboom

  • Hakhoutsingels

  • Zonnepanelen

  • Knotwilgen