Familie van de Mortel

Mijn vader Janus van de Mortel is na de ontginning van de Peel, in 1960 hier begonnen met een gemengd veebedrijf, toen nog in erfpacht. Begin jaren ‘80 hebben wij het bedrijf overgenomen en zijn we met veel passie doorgegaan op deze mooie locatie. Tot 2018 waren hier 65 melkkoeien met bijbehorend jongvee en 450 vleesvarkens op het bedrijf. Er wordt hier al 10 jaar door een uitgesteld maaibeleid rekening gehouden met het broedseizoen van de weidevogels en het andere klein wild.

Sinds 2022 zijn we gestopt met het melken van de koeien en is de interesse voor het agrarisch natuurbeheer flink toegenomen. Naast het jongvee en de mooie ezels wordt hier ook op een natuurlijke wijze gehooid.

Familie van de Mortel

Ospelerweg 10
5725 TS Asten

Natuurbeheer:

  • Strokenteelt met luzerne en akkerbomen
  • Bloemenblok tbv patrijzen en fazanten
  • Vogelakkerland
  • Uitgesteld maaibeleid
  • Ongeveer 35 nesten huiszwaluwen